Home Porady, programy Porady prawne. Kiedy ująć w kosztach wydatki z prognozowanych faktur.
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Korzystając z serwisu zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zgodnie z Polityką cookies. Jeżeli nie akceptujesz Polityki, prosimy nie korzystaj z naszej witryny.
Kiedy ująć w kosztach wydatki z prognozowanych faktur. PDF Drukuj Email
Wtorek, 17 Styczeń 2012 04:57

Wydatki związane np. z zakupem gazu do ogrzewania biura będą niewątpliwie kosztem pośrednim ze względu na ogólny związek z działalnością podatnika, zaś pomiędzy tymi kosztami a osiąganym przychodem nie wystąpi bezpośrednia relacja. Trzeba też podkreślić, że podatkową księgę przychodów i rozchodów podatnik może prowadzić według metody memoriałowej bądź kasowej (w sposób uproszczony). Metody te określone zostały w art. 22 updof.

 Metoda kasowa (art. 22 ust. 6b updof) polega na zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodu wydatków w dacie ich poniesienia, bez względu na datę uzyskania przychodu. Za datę poniesienia w przypadku takiej metody uważa się datę wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę zaksięgowania kosztu.

Natomiast metoda memoriałowa (art. 22 ust. 5a-c i ust. 6 updof) polega na ujmowaniu kosztów bezpośrednich do roku, w którym osiągnięte zostały przychody, a kosztów innych (pozostałych) w dacie ich poniesienia. W celu opisania wskazanej metody ważne jest zatem rozróżnienie kosztów bezpośrednich od kosztów pośrednich. Kosztami bezpośrednimi są koszty, które można bezpośrednio powiązać z określonymi przychodami w dacie uzyskania przychodu. Kosztami pośrednimi są koszty związane ogólnie z działalnością podatnika, i pomiędzy tymi kosztami a osiąganym przychodem nie występuje bezpośrednia relacja.

Jeśli zatem stosujecie Państwo metodę kasową (metodę uproszczoną) w zakresie prowadzenia księgi przychodów i rozchodów, wydatki na zakup gazu powinny należało ująć w księdze przychodów i rozchodów pod datą wystawienia przedmiotowych faktur, czyli 15 listopada 2011 r.

W przypadku zaś metody memoriałowej koszty inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami potrącane są w dacie ich poniesienia. Za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku) bądź dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), za wyjątkiem kosztów, które mogłyby dotyczyć kosztów rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów. Jeśli koszty dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego - stanowią koszt uzyskania przychodu proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.
Należy zwrócić uwagę, że przy metodzie memoriałowej dzień poniesienia kosztu nie jest tożsamy z dniem ujęcia wydatków w księgach. W takiej sytuacji koszty związane z zakupem gazu powinny zostać przyporządkowane do roku, którego dotyczą.

Podstawa prawna:

    art. 22 ust. 5a-c, ust. 6 i ust. 6b ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 ze zm.).

 
 
Biżuteria z kwiatami
Biżuteria z kwiatami

Online:

Naszą witrynę przegląda teraz 108 gości